Ultima actualizare: 23 Mai 2024 - Florin Scarlat
Primăria Oraṣului Bălceṣti
An:
 1. Proiect de hotărâre

  Privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale  si stabilirea nivelului acestora pentru anul  2025

  Nr. 2 / 1 Martie 2024

 2. Proiect de hotărâre

  Aprobarea bugetului local al orasului Balcesti pentru anul 2024

  Nr. 1 / 26 Ianuarie 2024

 3. Proiect de hotărâre

  PROIECT  DE  H O T A R A R E  NR. _____
  Privind aprobarea Regulamentului de Organizare
  si Functionare al consiliului local al ORASULUI Balcesti

  Nr. 1 / 19 Decembrie 2023

 4. Proiect de hotărâre

  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Vâlcea

  Nr. 2 / 8 Decembrie 2023

 5. Proiect de hotărâre

  Aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2024-2025
  ce va functiona pe raza orasului Balcesti – judetul Valcea

  Nr. 2 / 8 Decembrie 2023

 6. Proiect de hotărâre

  Proiect de hotarare de modificare a valorii impozitului pentru autovehiculele de transport marfa si combinatiile de autovehicule ( autovehicule articulate sau trenuri rutiere) cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone pentru anul  2024, conform cursului de schimb a monedei euro si nivelurilor minime prevazute in Directiva 1999/62/CE

  Nr. 1 / 6 Noiembrie 2023

 7. Proiect de hotărâre

  REFERAT DE APROBARE AL PROIECTULUI DE HOTARARE - APROBARE PUZ

  Nr. 8166 / 28 Aprilie 2023

 8. Proiect de hotărâre

  HOTARAREA NR……
  Privind: Rectificarea Bugetului Local  
  al Orasului Balcesti

  Nr. 1 / 16 Martie 2023

 9. Proiect de hotărâre

  PROIECT DE HOTARARE nr...............
  Privind Aprobarea depunerii cererii de finantare si a bugetului proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A LICEULUI TEHNOLOGIC „PETRACHE POENARU” SI A STRUCTURILOR COMPONENTE DIN ORASUL BALCESTI” de către Oras Balcesti, în vederea finanțării acestuia prin PNRR, Pilonul VI, Componenta C15: Educație, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I11./I13./I14./ Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe gestionat
                                                      de Ministerul Educației

  Nr. 1 / 15 Martie 2023

 10. Proiect de hotărâre

         
   PROIECT DE HOTĂRÂREA NR. ___
         Privind: Aprobarea cumpararii imobilului teren in suprafata de 1697 m.p., inscris  in Cartea Funciara a Orasului Balcesti la nr. 35263, situat in Oras Balcesti – 1 Decembrie – punct Vatra Sat – Judetul Valcea de la proprietar Radu Ilie

  CU ACTE PREMERGATOARE

  Nr. 2 / 22 Februarie 2023

 11. Proiect de hotărâre


         
   PROIECT DE HOTĂRÂRE
  Privind : Aprobarea numarului de asistenti personali
  si indemnizatii de insotitori pentru anul 2023

  CU ACTE PREMERGATOARE

  Nr. 1 / 22 Februarie 2023

 12. Proiect de hotărâre

  PROIECT DE HOTARARE.........
             Privind :Mandatarea primarului Orasului BALCESTI pentru reprezentarea Consiliului Local in dosarul  nr 3614/90/2022 aflat pe rolul Tribunalului VALCEA

  CU ACTE PREMERGATOARE

  Nr. 5 / 21 Februarie 2023

 13. Proiect de hotărâre

  PROIECT DE HOTARARE.........
             Privind Modificarea utilizarii in anul 2023 a excedentului  bugetului local al orasului Balcesti –rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2022

  CU ACTE PREMERGATOARE

  Nr. 4 / 21 Februarie 2023

 14. Proiect de hotărâre

  PROIECT DE HOTARARE.........
             Privind: Rectificarea Bugetului Local  
  al Orasului Balcesti

  CU ACTE PREMERGATOARE

  Nr. 3 / 21 Februarie 2023

 15. Proiect de hotărâre

  PROIECT DE HOTARARE.........
             Privind: Aprobarea initierii demersurilor
                   pentru actualizarea Planului urbanistic General

  CU ACTE PREMERGATOARE

  Nr. 2 / 17 Februarie 2023

 16. Proiect de hotărâre

  PROIECT DE HOTARARE.........
  privind Aprobarea modificarii valorii actualizate a cheltuielilor eligibile aferente proiectului ,,SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO
  IN ORASUL BALCESTI, JUDETUL VALCEA,, , pentru obținerea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10  – Fondul Local, Investiția I.1.2. Mobilitatea urbană verde –ITS/alte infrastructuri TIC
  (sisteme inteligente de management urban/local)

  CU ACTE PREMERGATOARE

  Nr. 1 / 17 Februarie 2023

 17. Proiect de hotărâre

           ROMANIA
  JUDETUL VALCEA              
  ORASUL BALCESTI  
  CONSILIUL LOCAL                                    

   PROIECT DE  HOTĂRÂRE  nr……..
  Privind: Exprimarea acordului de inscriere in cartea funciara a orasului Balcesti cu nr 38074 a dreptului de proprieate publica a Statului Roman prin  Agentia Nationala de Administrare Fiscala- Directia Generala a Finantelor Publice Craiova asupra constructiei cu numar cadastral 38074-C1in suprafata construita la sol de 465 m.p.

  cu acte premergatoare

  Nr. 3 / 3 Februarie 2023

 18. Proiect de hotărâre

        ROMANIA                                                                                      
  JUDETUL VILCEA
  CONSILIUL LOCAL                                                                  
  ORASUL BALCESTI
  PROIECT DE HOTARARE NR……
  Privind:Aprobarea prelungirii perioadei de inchiriere a spatiului medical in suprafata de  
  14,41 mp  cu destinatia de locatie pentru desfasurarea
  de activitati medicale amplasat in cladirea Policlinicii din localitate

  cu acte premergatoare

  Nr. 2 / 3 Februarie 2023

 19. Proiect de hotărâre

       ROMANIA
  JUDETUL VALCEA                                                              
  ORASUL BALCESTI  
  CONSILIUL LOCAL                                
   
  PROIECT DE HOTĂRÂRE…..
  privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Sistem integrat extindere  sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare ape uzate in Orasul Balcesti, Judetul Valcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
  cu acte premergatoare

  Nr. 1 / 3 Februarie 2023

 20. Proiect de hotărâre

                                                ROMANIA                                                                                   JUDETUL VILCEA
                                       CONSILIUL LOCAL                                                                
  ORASUL BALCESTI
  PROIECT DE HOTARARE
  Privind: Rectificarea Bugetului Local  
  al Orasului Balcesti

  cu acte premergatoare

  Nr. 2 / 1 Februarie 2023

. .