Ultima actualizare: 8 Decembrie 2022 - Administrator Sistem
Primăria Oraşului Liteni

Aşezarea localităţii

Aşezată în sud-estul judeţului Suceava, pe dreapta râului Siret, oraşul Liteni are o suprafaţă de 72,41 km2, reprezentânt 8,2 % din teritoriul judeţului, având o populaţie de peste zece mii locuitori,  pe drumul judetean 208. Se află la 29 km de municipiul Suceava.
Oraşul Liteni este încadrată teritorial la nord de comunele Udeşti şi Fîntînele, la est de comunele Vorona şi Tudora, judeţul Botoşani, la sud de comunele Dolhasca şi Dolhesti şi la vest de comuna Vulturesti.
De la nord la sud teritoriul este brăzdat de apele Sucevei însoţite pe toată lungimea de calea ferată Suceava-Bucureşti. Sadoveanu spunea că: “Se află o privelişte încântătoare, cum nu e alta pe lume, acolo unde puhoiul Sucevei intră ca un paloş de sticlă în apa domoală a Siretului, acolo un cneaz pe nume Iurg Liteanul şi-a clădit o cetate.”
În componenţa sa, după organizarea administrativ teritorială,   din anul 1968, oraşul Liteni cuprinde următoarele localităţi: Corni, Liteni, Rotunda, Roşcani, Siliştea şi Vercicani. Cu o formă apropiată de a unui semicerc cu deschiderea la albia minoră a Siretului, comuna Liteni se întinde de la albia râului Siret la est, până la culmile Dealurilor Siliştea, Pleşa şi Harbuz la vest şi sud.
Trei din localităţile componente Liteni, Rotunda şi Roşcani sunt mai bine situate în teritoriu cu vetre de sat corespunzătoare.
Liteni este localitatea cea mai dezvoltată din punct de vedere economic în raport cu celelalte sate componente. Este dotată cu unităţi social-culturale şi administrative, are funcţie cu caracter zonal în teritoriu. Se găseşte la întretăierea paralelei de 47o şi 11’ cu meridianul de 26o şi 31’.

Sursa:

Fişier ataşat: B /


saad.ro/5dce51bdbc420a48655a35055ac639d1

. .