Ultima actualizare: 24 Iulie 2024 - Unknown Public User
Primăria Motca
 1. Lege

  contenciosului administrativ
  (actualizata pana la data de 2 august 2007*)

  Nr: 554 / 2 Decembrie 2004

 2. Lege

  privind Codul de conduita a functionarilor publici*) - (*republicata*)

  Nr: 7 / 18 Februarie 2004

 3. Lege

  privind Statutul functionarilor publici*) - (*republicata*)

  Nr: 188 / 8 Decembrie 1999

 4. Lege

  privind liberul acces la informatiile de interes public
  (actualizata pana la data de 29 iunie 2007*)

  Nr: 544 / 12 Octombrie 2001

 5. Ordonanţă de Guvern

  ORDONANTA DE URGENTA nr. 15 din 3 martie 2005
  privind unele masuri pentru ocuparea prin concurs a functiilor publice vacante din cadrul autoritatilor si institutiilor publice implicate in implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana

  Nr: 15 / 15 Martie 2005

 6. Lege

  pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/2005 privind unele masuri pentru ocuparea prin concurs a functiilor publice vacante din cadrul autoritatilor si institutiilor publice implicate in implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana

  Nr: 130 / 17 Mai 2005

 7. Hotărâre de Guvern

  pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National   (actualizata pana la data de 27 aprilie 2004*)

  Nr: 1085 / 11 Septembrie 2003

 8. Lege

  LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizata*)
  privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei
  (actualizata pana la data de 28 decembrie 2006*)

  Nr: 161 / 19 Aprilie 2003

 9. Lege

  privind transparenţa decizională în administraţia publică

  Nr: 52 / 21 Ianuarie 2003

 10. Ordonanţă de Guvern

  privind incasarea prin mijloace electronice a impozitelor si taxelor locale
  (actualizata pana la data de 15 noiembrie 2003*)

  Nr: 24 / 30 Ianuarie 2002

 11. Hotărâre de Guvern

  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

  Nr: 123 / 7 Februarie 2002

 12. Lege

  pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici
  (actualizata pana la data de 9 martie 2005*)

  Nr: 115 / 16 Octombrie 1996

. .