Ultima actualizare: 1 Decembrie 2023 - taranionut50
Primăria Comunei Sărmaṣ
An:
 1. Hotărâre a Consiliului Local

  privind demararea procedurii de achiziție a unui imobil teren cu o suprafață de 1.933 mp. situat în intravilanul comunei Sărmaș

  Nr. 114 / 31 August 2023

 2. Hotărâre a Consiliului Local

  privind aprobarea prețului de pornire la licitație și a modului de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier, proprietatea publică a comunei Sărmaș, apv nr. 01847- Acc 1 UP1 Sărmaș valabil pentru Ocolul Silvic Borsec

  Nr. 113 / 31 August 2023

 3. Hotărâre a Consiliului Local

  privind aprobarea prețului de pornire la licitație și a modului de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier, proprietatea publică a comunei Sărmaș, apv nr. 01826- Sec Rărituri UP 1 și a prețului de negociere pentru  apv nr. 01844- Acc1 UP1 Sărmaș valabil pentru Ocolul Silvic Borsec

  Nr. 112 / 31 August 2023

 4. Hotărâre a Consiliului Local

  privind constituirea, organizarea și funcționarea Structurii Comunitare Consultative pentru activitatea de prevenire a separării copilului de familie la nivelul unității administrativ-teritoriale comuna Sărmaș, județul Harghita  

  Nr. 111 / 31 August 2023

 5. Hotărâre a Consiliului Local

  Privind stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol, inclusiv pentru soluționarea situațiilor particulare identificate la nivelul unității administrativ-teritoriale comuna Sărmaș pe linia completării registrului agricol și care nu sunt reglementate prin norme

  Nr. 110 / 31 August 2023

 6. Hotărâre a Consiliului Local

  Privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local în anul 2023 a programelor/proiectelor și acțiunilor unităților de cult

  Nr. 109 / 31 August 2023

 7. Hotărâre a Consiliului Local

  privind rectificarea bugetului  local pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 și modificarea Anexei nr. 6- Lista obiectivelor de investiții la Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2023

  Nr. 108 / 31 August 2023

 8. Hotărâre a Consiliului Local

  privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor imobile proprietatea publică a comunei Sărmaș

  Nr. 107 / 31 August 2023

 9. Hotărâre a Consiliului Local

  privind darea în administrare în favoarea Serviciului  Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei Sărmaș  ( serviciul de utilitate publică) a unui spațiu aparținând domeniului public al comunei Sărmaș, situat în comuna Sărmaș, sat Sărmaș, Aleea Eroilor, nr. 2, bl. S2, parter, județul Harghita

  Nr. 106 / 31 August 2023

 10. Hotărâre a Consiliului Local

  - alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada februarie - aprilie 2022

  Nr. 30 / 31 Ianuarie 2022

 11. Hotărâre a Consiliului Local

  - aprobarea prețului de pornire la licitație și a modului de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier, proprietatea publică a comunei Sărmaș, apv nr. 01694 AC1 Huruba U.P.1 valabile pentru Ocolul Silvic Borsec

  Nr. 29 / 31 Ianuarie 2022

 12. Hotărâre a Consiliului Local

  - aprobarea prețului de pornire la licitație și a modului de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier, proprietatea publică a comunei Sărmaș, apv nr. 2245 SR Creanga U.P.1 valabile pentru Ocolul Silvic Toplița

  Nr. 28 / 31 Ianuarie 2022

 13. Hotărâre a Consiliului Local

  - aprobarea prețului de pornire la licitație și a modului de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier, proprietatea publică a comunei Sărmaș, apv nr. 01686/Acc1 și apv nr. 01687/Rase valabile pentru Ocolul Silvic Borsec

  Nr. 27 / 31 Ianuarie 2022

 14. Hotărâre a Consiliului Local

  - aprobarea numărului şi a cuantumului burselor aferente anului școlar 2021-2022, semestrul II pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza comunei Sărmaș, județul Harghita

  Nr. 26 / 31 Ianuarie 2022

 15. Hotărâre a Consiliului Local

  - încetarea contractului de prestări servicii sociale cu cazare nr. 970/2021 încheiat între Comuna Sărmaș, județul Harghita și SC MATEI JUNIOR COM SRL acronim Cămin de Bătrâni” La Coca” Bicaz

  Nr. 23 / 31 Ianuarie 2022

 16. Hotărâre a Consiliului Local

  - aprobarea Raportului gestiunii aferent anului 2021 a Societății Comerciale REDISZA SA

  Nr. 22 / 31 Ianuarie 2022

 17. Hotărâre a Consiliului Local

  - aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 întocmit de administratorul fondului forestier Ocolul Silvic Broșteni

  Nr. 21 / 31 Ianuarie 2022

 18. Hotărâre a Consiliului Local

  - aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 întocmit de administratorul fondului forestier Ocolul Silvic Tulgheș

  Nr. 20 / 31 Ianuarie 2022

 19. Hotărâre a Consiliului Local

  - aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 întocmit de administratorul fondului forestier Ocolul Silvic Borsec

  Nr. 19 / 31 Ianuarie 2022

 20. Hotărâre a Consiliului Local

  - aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 întocmit de administratorul fondului forestier Ocolul Silvic Toplița

  Nr. 18 / 31 Ianuarie 2022

. .