Ultima actualizare: 24 Mai 2012 - Gheorghe Oprica
Primăria Secăria

Bine ati venit!

        PRIMĂRIA COMUNEI SECĂRIA este autoritate a administraţiei publice locale, ce funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes local.
        Primăria comunei Secaria este reprezentată de dl. Popa Iulian – primar,  care îndeplineşte o funcţie de autoritate publică, fiind şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează, răspunzând de buna funcţionare a administraţiei publice locale în condiţiile legii.
        Primaria comunei Secăria, ca autoritate a administraţie publice locale, este persoană juridică de drept public cu capacitate juridică deplină, având sediul în comuna Secăria, nr. 367A, cod poştal 107530, judeţul Prahova, cod de identificare fiscală 2845583.

Sursa:

Fişier ataşat: B /


saad.ro/a83bffa8713ae17ed3ee039c18e11eb0

. .