Ultima actualizare: 10 Mai 2022 - Compartiment achizitii publice
Primăria Oraşului Videle
An:
 1. Hotărâre a Consiliului Local

  Hotararea nr. 41 din 18.04.2022 privind aprobarea numarului de burse si cuantumul acestora, acordarate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat aflate pe teritoriului UAT orasul Videle, judetul

  Nr. 41 / 18 Aprilie 2022

 2. Hotărâre a Consiliului Local

  Hotararea nr. 40 din 28.03.2022 privind transformarea functiei contractuale de executie vacanta de consilier, gr. IA din cadrul Biroului Piata Videle componenta organizationala a Directiei Economice, Piata si Admi

  Nr. 40 / 28 Martie 2022

 3. Hotărâre a Consiliului Local

  Hotararea nr. 39 din 28.03.2022 privind insusirea analizei gradului de indeplinire a obiectivelor pe termen scurt din Planurile Strategic si de Management ale SC Spitalul Orasenesc SRL Videle ...

  Nr. 39 / 28 Martie 2022

 4. Hotărâre a Consiliului Local

  Hotararea nr. 38 din 28.03.2022 privind contatarea incetarii de drept, prin demisie a mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al orasului Videle, al domnului Nitu Ionel

  Nr. 38 / 28 Martie 2022

 5. Hotărâre a Consiliului Local

  Hotararea nr. 37 din 28.03.2022 privind acordarea unui mandat special domnului  Badanoiu Nicolae - Primarul Orasului Videle reprezentant in Adunarea  Generala a A.D.I.Teleormanuli pentru a vota favorabil modificar

  Nr. 37 / 28 Martie 2022

 6. Hotărâre a Consiliului Local

  Hotararea nr. 36 din 28.III.2022 privind aprobarea executiei bugetului local al orasului Videle la 31.XII.2021

  Nr. 36 / 28 Martie 2022

 7. Hotărâre a Consiliului Local

  Hotararea nr. 35 din 28.03.2022 privind transformarea functiei publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Videle in  functie

  Nr. 35 / 28 Martie 2022

 8. Hotărâre a Consiliului Local

  Hotararea nr. 34 din 28.03.2022 privind aprobarea inchirierii directe de catre OMV PETROM SA, pe o perioada de 1 an, a terenului extravilan in suprafata totala de 9168 mp, teren ce apartine UAT  Videle, in vederea

  Nr. 34 / 28 Martie 2022

 9. Hotărâre a Consiliului Local

  Hotararea nr. 33 din 28.03.2022 privind constatarea proprietatii asupra unui teren intravilan, in suprafata totala de 138 mp, situat in oras Videle Videle, str.Parcului nr. 16 Bis si includerea acestuia in domeniu

  Nr. 33 / 28 Martie 2022

 10. Hotărâre a Consiliului Local

  Hotararea nr. 32 din 28.03.2022 privind aprobarea modificarii inventarului domeniului public al orasului Videle, prevazut in anexa V din HGR 1358 din 2001 privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman

  Nr. 32 / 28 Martie 2022

 11. Hotărâre a Consiliului Local

  Hotararea nr. 31 din 28.03.2022 privind includerea in domeniul public al orasului Videle a obiectivului de investitii - Instalare Sistem de Supraveghere Video Oras Videle

  Nr. 31 / 28 Martie 2022

 12. Hotărâre a Consiliului Local

  Hotararea nr. 30 din 28.03.2022 privind atribuirea denumirii de strada Alunului pentru termenul in suprafata de 2815 mp, identificat cu numarul cadastral 26186, ce are categoria de folosinta  drum delimitat de str

  Nr. 30 / 28 Martie 2022

 13. Hotărâre a Consiliului Local

  Hotararea nr. 29 din 28.II.2022 privind rectificarea bugetului local al orasului Videle pe anul 2022 (I)

  Nr. 29 / 28 Martie 2022

 14. Hotărâre a Consiliului Local

  Hotararea nr. 28 din 28.II.2022 privind necesitatea desemnarii presedintelui de sedinta 01.03.2022 - 31.05.2022

  Nr. 28 / 28 Martie 2022

 15. Hotărâre a Consiliului Local

  Hotararea nr. 27 din 28.II.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orasului Videle, ca membru in comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea functiilor (1)

  Nr. 27 / 28 Martie 2022

 16. Hotărâre a Consiliului Local

  Hotararea nr. 26 din 28.II.2022 privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru anul 2022 pentru locuintele ANL si aprobarea cotei autoritatii publice locale () aplicabila la valoarea de investitii a locuintelo (1)

  Nr. 26 / 28 Martie 2022

 17. Hotărâre a Consiliului Local

  Hotararea nr. 25 din 28.II.2022 privind aprobarea indexarii chiriilor si a redeventei la imobilele inchiriate si concesionate de orasul Videle, unor persoane fizice si juridice pentru anul 2022

  Nr. 25 / 2022-03-38

 18. Hotărâre a Consiliului Local

  Hotararea nr. 24 din 28.II.2022  privind aprobarea inchirierii directe de catre OMV PETROM SA, pe o perioada  de 1 an de zile, a terenului extravilan in suprafata totala de 9168 mp

  Nr. 24 / 28 Februarie 2022

 19. Hotărâre a Consiliului Local

  Hotararea nr. 23 din 28.II.2022  privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in  solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru  tineri specialisti

  Nr. 23 / 28 Februarie 2022

 20. Hotărâre a Consiliului Local

  Hotararea nr. 22 din 28.II.2022  privind aprobarea criteriilor-cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate  in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru  tineri

  Nr. 22 / 28 Februarie 2022

. .