Ultima actualizare: 10 Aprilie 2024 - Mariana-Doina Sbanca
Primăria Comunei Subcetate

Strategia de dezvoltare locală 2014-2020

Una dintre cele mai importante valori vizibile ale democrației este autonomia decizională acomunităților locale în dezvoltarea locală. Problemele comunitare pot fi observate și rezolvate pe plan local. Însă, este important ca resursele locale să fie utilizate în cel mai eficient mod posibil, iar comunitatea locală să găsească un consens în drumul spre viitorul viabil al localității. Planificarea, ca proces și rezultat are un dublu beneficiu pentru comunitatea locală: pe de o partea sigură spațiu pentru armonizarea punctelor de vedere, pentru rezolvarea consensuală aproblemelor, pe de altă parte, arată direcția spre utilizarea concentrată a resurselor în favoarea comunității locale. În zilele noastre planificarea este foarte importantă, atunci când majoritatea resurselor pentru dezvoltare vin din afară, prin programele Uniunii Europene sau a Guvernului României. Posibilitatea atragerii de fonduri UE reprezintă cea mai mare motivație pentru comunitățile locale în vederea elaborării strategiei de dezvoltare locală, care deși are o logică inversă, este benefică pentru comunitățile locale din România.Printre politicile de dezvoltare a Uniunii Europene principiul subsidiarității a câștigat treptat un spațiu din ce în ce mai mare, ceea ce înseamnă dezvoltarea și extinderea abordării LEADER mai ales în dezvoltarea programelor de planificare și dezvoltare a teritoriilor rurale. Principiile abordării (strategii locale de dezvoltare bazate pe teritorii, elaborarea și implementarea strategiilor bottom-up, parteneriatul dintre sfera publică și cea privată, stimularea inovației,măsuri trans-sectoriale integrate, și construcția de rețele) și metodologia planificării bazate pe participare până astăzi s-au scurs și în bara de instrumente de dezvoltare a spațiilor urbane, subdenumirea de Dezvoltare Locală Bazată pe Comunitate. Abordarea pune mare accent pe implicarea comunităților locale, pe perspectiva integrată și colaborarea în rețea, care sunt capabile să aducă la suprafață soluții locale inovative. Toate acestea servesc prioritatea decreștere a eficienței, care stă la baza Strategiei Europa 2020. Planificarea strategiei așadar reprezintă și întărirea comunității, prin faptul că în centrul ei stă o imagine de viitor reală și susținută de societate. Din cauza premiselor istorice, este important, ca planificarea teritorială să fie urmată de o conștientizare cât mai largă, pentru ca, localnicii să nu aștepte din afară soluții la rezolvarea problemelor lor. Așadar, pe parcursul planificării am urmat principalele principii ale participării publice, implicând actorii de bază, care și în perioada de implementare vor trebui să-și asume roluri importante. Această perspectivă apare și în obiectivele și în monitorizarea și evaluarea implementării strategiei.Strategia de dezvoltare a comunei Subcetate a fost realizată în primăvara anului 2014 cuscopul de a reprezenta baza pentru proiectele perioadei dintre anii 2014-2020. Scopul strategiei este astfel, să se elaboreze și să se depună proiecte de finanțare atât la nivelul localității, cât și la nivel de societate și individual, care să asigure utilizarea eficientă a resurselor și să se întărească reciproc. De aceea, în cadrul planificării, toate grupurile sociale și economice au fost implicate,problemele și exigențele acestora apar printre obiective și printre măsurile strategice.Analizând factorii de competivitate a comunei, am ajuns la concluzia, conform căreia comunaSubcetate se confruntă cu probleme asemănătoare cu alte localități din zonă, însă posibilitățile sale datorită poziționării periferice sunt mai restrânse. Problema primordială este lipsa infrastructurii rețelei de apă și canalizare, care reprezintă un dezavantaj și față de localitățile din zonă. Deși a fost implementat un proiect de reabilitare, drumurile comunale (DC 65, DC 66, DC68) și rețeaua stradală necesită intervenții de modernizare, de asemenea calitatea proastă adrumurilor de exploatare agricolă trebuie dezvoltată.Economia comunei este caracterizată de dependența prea mare de agricultură, care deocamdată nu reprezintă o sursă de venit satisfăcătoare pentru mase, este necesară modernizarea acesteia. În momentul de față sunt puține locuri de muncă - majoritatea acestora fiind asigurate de industria de prelucrare a lemnului și de către diferite instituții publice -, rata întreprinderilor se situează mult sub medie, de aceea o parte importantă a populației este obligată să accepte munci ocazionale sau muncă în străinătate, sau să practice în agricultura desubzistență. Rezolvarea ar sta în dezvoltarea agriculturii, în valorificarea resurselor locale, în procesarea de produse tipice zonei, și în dezvoltarea spiritului antreprenorial.Din punct de vedere demografic, populația poate fi caracterizată de un proces de îmbătrânire ireversibilă, care periclitează funcționarea instituțiilor locale de învățământ și duce la probleme sociale grave. Un alt domeniu căruia trebuie să i se acorde atenție, este viața culturală locală. În ultimii ani au scăzut numărul evenimentelor culturale și comunitare, care va atrage după sine slăbirea comunității.Sistemul de obiective a strategiei se integrează în rezolvarea problemelor mai importante identificate și formulează obiectivele realizabile până în anul 2020. Realizarea obiectivelor face posibilă dezvoltarea echilibrată a comunei în toate domeniile calității de viață:Îmbunătățirea calității vieții populației locale, creșterea atractivității localității prin dezvoltarea serviciilor sociale și de sănătate ,.Comunitate locală solidară, puternică în identitatea ei, care își respectă în mod adecvat tradițiile culturaleIntegrarea comunei în economia regiunii printr-un sistem de producție și de serviciilocale unice și autentice. Întreținerea și punerea în valoare a mediului construit și natural Implicarea resurselor neutilizate în procesele de creare de valori locale În formularea obiectivelor, măsurilor și schițelor de proiecte care servesc implementarea,modelul care se construiește bottom-up se arată cel mai viabil. În multe domenii întărirea legăturilor dintre membrii comunității, crearea posibilităților de comunicare și învățare este primul pas spre gestionarea eficientă a resurselor. Cele mai importante sarcini ale dezvoltării în comuna Subcetate cuprind: dezvoltarea capacității comunei de menținere a populației locale prin crearea unui ambient funcțional, bine dotat din punct de vedere al serviciilor socio-sanitare și al infrastructurii, frumos și liniștit pentru locuit; și prin crearea premiselor necesare dezvoltării vieții economice prin stimularea investițiilor în modernizarea agriculturii și prin stimularea înființării de noi întreprinderi cu scopul utilizării resurselor existente.Sarcina nu este nicidecum una ușoară. Pentru lansarea comunei pe o cale de dezvoltareviabilă și sustenabilă, este nevoie de adoptarea mentalității strategice și a principiului bunei guvernări de către administrația locală. În același timp, este nevoie de transformarea sistemului de valori a comunității, recunoașterea faptului că, punerea intereselor individuale după cele ale comunității poate rezulta soluții mai viabile. Pentru sfârșit este important ca orientându-se spresistemul de politici de dezvoltare actuale, localitatea să beneficieze de cât mai multe posibilitățide atragere de fonduri, având însă în vedere exigențele reale, evitând investițiile, care pe termenlung nu pot fi durabile.

Sursa:

Fişier ataşat: 2396496 B / pdf


saad.ro/fa112c62ca5988fde2cff2c06ec47ae6

. .